31 mei: wereldantitabakdag

Wereldantitabakdag

Jaarlijks gaat op 31 mei de wereldantitabakdag door. Deze werd in 1987 in het leven geroepen de de WHO met de bedoeling toch al minstens op deze antitabakdag het gebruik van tabak te verminderen. Heden staat deze dag en de ganse maand mei in het kader van preventie en sensibilisering om te stoppen met roken.

We maken stilaan vorderingen in de strijd tegen het gebruik van tabak. Die strijd is niet eenvoudig. Nog 1 op 5 volwassen Belgen rookt. en de tabaksindustrie is volhardend en creatief. Nicotine is in hoge mate verslavend. En verder zitten er eindeloos veel schadelijks stoffen in alle rookwaren.

De overheden nemen steeds meer maatregelen, zoals verbod op tabaksreclame, neutrale sigarettenpakjes, rookvrije plekken enz... En dat loont. Er is goede hoop dat op langere termijn roken van de wereldkaart verdwijnt.

Indrukwekkend is het te zien hoe er steeds meer campagnes en maatregelen tegen tabak worden genomen, en dit is terecht.


Het doel van de antitabakdag is een strijd naar optimale volksgezondheid.

  •  Feiten over tabak, tabakscontrole en ontwikkelingsdoelstellingen:
    Er zijn jaarlijks meer dan 7 miljoen doden door tabaksgebruik en dat zal toenemen tot 8 miljoen  tegen 2030, als er geen verandering komt. Tabaksgebruik is een gevaar voor ieder mens, ongeacht sekse, leeftijd, ras, culturele of onderwijsachtergrond. Tabaksgebruik brengt leed, ziekte, dood en brengt landen en gezinnen in financiële nood.
  • Tabaksgebruik brengt enorme kosten met zich mee door toenemende ziekteverzorgingskosten en afnemende productiviteit. Het verslechtert gezondheidsverhoudingen en verscherpt armoede, omdat de armste groepen minder geld uitgeven aan essentiële behoeften zoals voeding, onderwijs en gezondheidszorg. Zo’n 80 % van voortijdige overlijdens door tabaksgebruik vindt plaats in landen met lage of middelbare inkomens, die daarmee grotere moeite hebben hun ontwikkelingsdoeleinden te realiseren.
  • Het verbouwen van tabak vraagt grote hoeveelheden pesticiden en kunstmest, die giftig kunnen zijn en waterreserves kunnen besmetten. Ieder jaar gebruikt de tabakscultuur 4.3 miljoen hectares land wat wereldwijd leidt tot 2 – 4 % ontbossing. De tabaksindustrie produceert ook nog eens meer dan 2 miljoen ton vaste afval.
  • 2020 was een bijzonder jaar. Toch probeerde de tabaksindustrie zelfs uit deze coronapandemie nog voordeel te halen. Terwijl we weten hoeveel kwetsbaarder rokers zijn bij besmetting door COVID-19. 

Wil je als zorgverlener uw patiënten helpen bij rookstop, zet deze dag dan extra in de kijker, het is alvast een mooi moment voor uw patiënt om de strijd tegen de tabak (terug) aan te vatten.

Wil je als roker eindelijk komaf maken met die tabaksafhankelijkheid en je vrijheid herwinnen, neem zeker contact met uw tabakoloog voor meer hulp.

Generatie Rookvrij

Generatie Rookvrij is een brede beweging van burgers en organisaties die streven naar een samenleving waar niemand nog (over)lijdt aan de gevolgen van roken en meeroken.

Kinderen hebben het recht om rookvrij op te groeien!

Generatie Rookvrij wil ieder kind, geboren vanaf 2019, in elke fase van het opgroeien beschermen tegen tabaksrook, zodat rookvrij opgroeien vanzelfsprekend wordt en niet-roken de norm. Door niet meer te roken in het zicht van kinderen en kinderen een andere norm rond roken te leren, maak je hen weerbaarder om later zelf niet te gaan roken. 

Tegelijkertijd willen we rokers stimuleren om te stoppen met roken en hen effectieve hulp aanbieden bij hun stoppogingen. De meeste rokers willen stoppen met roken en willen niet dat hun kinderen later gaan roken.

Waarom Generatie Rookvrij?

Eén simpele reden: zien roken, doet roken.

Kinderen en jongeren spiegelen zich aan volwassenen. Ze kopiëren gedrag. En dus ook rookgedrag. Als ze (jong)volwassenen zien roken, dan wekt dat de indruk dat roken een normaal en aangenaam onderdeel van het leven is, in plaats van een dodelijke verslaving.

Generatie Rookvrij wil daarom zoveel mogelijk plaatsen waar veel kinderen en jongeren komen rookvrij maken: denk aan speeltuintjes, sportterreinen, jeugdorganisaties, kinderboerderijen, …

Door ervoor te zorgen dat rookvrij de norm wordt in de samenleving, zullen kinderen en jongeren weerbaarder worden tegen de sigaret. Het beschermt hen tegen de verleiding om later zelf te beginnen roken en dus tegen tabaksverslaving. Hierbij hebben we ook de hulp van rokers nodig en vragen hen om uit het zicht van kinderen te roken. Wist je trouwens dat 74% van de rokers niet wil dat hun kinderen beginnen met roken? 

Lees hier meer over Generatie Rookvrij31 mei: wereldantitabakdag

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x