Motiverende gespreksvoering

Motiverende gesprekstechnieken vinden hun oorsprong in de verslavingsproblematiek waar deze als eerste effectiviteit heeft bewezen. Motiverende gespreksvoering wordt de laatste jaren steeds breder toegepast binnen en buiten de gezondheidszorg. Deze specifieke gesprekstechnieken helpen om de ambivalentie ten aanzien van verandering op te sporen. Vervolgens word de cliënt op een empathische manier richting gedragsverandering gegidst.

Deze gespreksstijl gaat er van uit dat gedragsverandering pas succesvol is wanneer mensen zelf willen veranderen.

Motiverende Gespreksvoering vermindert weerstand, en versterkt de intrinsieke motivatie voor verandering. Motiverende Gespreksvoering is een ‘evidence based’ methode in de gezondheidszorg.

Motiverende Gespreksvoering is ontstaan in de jaren tachtig van de vorige eeuw. De grondleggers van deze methode zijn William Miller en Stephen Rollnick. Zij deden onderzoek in de verslavingszorg, publiceerden hierover en pasten hun methode toe.

Inmiddels zijn er meer dan 25.000 artikels en meer dan 200 RCT’s. MI wordt toegepast in verschillende domeinen zoals verslaving, rookstop, gezondheidszorg, obesitas, opvoeding, sociaal werk, sportcoaching … Door de positieve en empathische houding heeft MI in al deze domeinen waar een gedragsverandering wenselijk is, bewezen zeer goede effecten te behalen

In deze opleiding leert men hoe een “Brief Motivational Interview” te voeren.

Na deze opleiding is men in staat een gespreksstijl te voeren, welke gericht is op samenwerking en zo iemands eigen motivatie en bereidheid tot verandering versterkt.


maak hier kennis met MI


MI resources

Motiverende gespreksvoering

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x