MFO

Artsen en apothekers en hebben een belangrijk gemeenschappelijk doel: patiënten optimaal behandelen. Meer en meer worden er dan ook MFO’s georganiseerd. 

Artsen en apothekers hebben als gemeenschappelijk doel: een optimale zorg voor de patiënten. Daarvoor is een goed communicatie tussen artsen en apothekers van cruciaal belang. 

Organiseren en modereren van deze overlegmomenten daarvoor kan u op ons beroep doen.MFO

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x